ترمینال پرواز هایی ایرانی و خارجی از مبدا استانبول

لیست پرواز هایی که از فرودگاه صبیحا (ترکیه) انجام میشود:

۲۲۰۸ قشم ایر و ۲۲۰۹ قشم ایر

۱۹۰۷ کرندون و ۱۹۰۸ کرندون

الباقی پرواز های قشم ایر و کلیه ایرلاین ها از آتا ترک انجام میشود.

 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید