لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

کلاس پروازی

All

 • All
 • Economy
 • Premium Economy
 • Business
 • Premium Business
 • First Class
 • Premium First Class

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

کلاس پروازی

مسافرین عادی

 • مسافرین عادی
 • ویژه آقابان
 • ویژه بانوان
 • ویژه حمل خودرو

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

{{searchIr.appConfig.searchTab.HotelTitle}}

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا (شهر یا کشور) را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (شهر یا کشور) را انتخاب کنید. مبدا و مقصد یکاسان است.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

مبدا و مقصد یکاسان است. لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (شهر یا کشور) را انتخاب کنید.

لطفا محصول یا برند را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (کشور) را انتخاب کنید.

فیلد نباید خالی باشد.

لطفا مقصد (شهر) را انتخاب کنید.

لطفا شهر مقصد را انتخاب کنید.

خرید بلیط هواپیما داخلی

دکتر تیکت یکی از قدیمی ترین سامانه های موتور جستجوی پروازهای داخلی و خارجی است. می توانید در این سایت تمامی پروازهای موجود داخلی از مبدا تمامی شهرهای ایران عزیزمان را در دسترس داشته باشید و با بررسی جامع تری بر روی تمامی پروازها، پرواز داخلی مورد نظر خود را به صورت آنلاین خرید کنید و در صورت نیاز به راهنمایی، پشتیبانان 24 ساعته دکترتیکت همراه شما خواهند بود.

خرید بلیط هواپیما داخلی