قوانین و مقررات
قوانین و مقررات عمومی

قوانین خرید و فروش بلیط هواپیما چارتر

 

ما تنها تامین کننده بلیط هستیم و تامین کننده تنها وظیفه ی تامین بلیط برای مسافران را دارد و در اصل واسطه ای بین مسافر و آژانس چارتر کننده خواهد بود لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال استرداد ، تغییر نام ، جابجایی بلیط ، جا ماندن مسافر و نخواهد داشت .

استرداد بلیط:
در صورت نیاز به استرداد بلیط ، تامین کننده به عنوان واسط وارد عمل شده و طبق قوانین چارتر کننده ، بلیط را مسترد کرده و پس از دریافت وجه از چارتر کننده مبلغ بلیط با کسر خسارات به مسافر عودت داده خواهد شد .
تذکر : در مواری نیز ممکن است تامین کننده اقدام به ارائه شماره حساب مسافر نموده و مسافر را مستقیما به چارتر کننده پیوند داده و عملیات استرداد توسط مسافر راساٌ صورت پذیردو
تمامی چارتر کننده گان ملزم به رعایت قوانین CRCN   میباشند لیکن در بعض از موارد ، برخی از آژانس ها بطور غیرقانونی خود را ملزم به رعایت این قانون ندانسته و قوانین خاص خود را به اجرا در میآورند ، در این موارد نیز تامین کننده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .
در این موارد به درخواست مسافر، مشخصات چارتر کننده اعلام شده و مسافرمی تواند راسا به استرداد بلیط و احقاق حقوق خود اقدام نماید .
لازم به ذکر است که مبلغ گرفته شده به عنوان کارمزد توسط تامین کننده بعد از استرداد بلیط ، مسترد نمیشود.

تغییر نام :
تغییر نام بلیط درصورت امکان، توسط خود مسافر و با همکاری تامین کننده صورت میگیرد و خسارات آن با مسافر خواهد بود .

جابجایی بلیط :
جابجایی بلیط تنها با سهمیه ی بلیط آژانس چارتر کننده ی اولیه امکان پذیر میباشد و پرداخت خسارات احتمالی بر عهده ی مسافر میباشد .

جاماندن مسافر:
متاسفانه در پروازهای چارتر ، جاماندن مسافر به منزله ی خسارت 100% ای میباشد و هیچ وجه ای برگردانده نمیشود و تمامی مسئولیت ان با مسافر است .

تغییر زمان پرواز توسط آژانس چارتر کننده:
در برخی از موارد آژانس چارتر کننده بنا بر دلایلی از جمله کنسل شدن پرواز و دیگر موارد اقدام به تغییر ساعت پرواز ویا حتی تامین کننده هواپیمایی و ... مینماید که در این موارد نیز تامین کننده مسئولیتی نداشته و تنها وظیفه اطلاع رسانی را برعهده خواهد داشت.

بلیط های با نرخ بالاتر از نرخ مصوب :
در برخی از موارد چارتر کننده اقدام به فروش بلیط با نرخی بالاتر از نرخ مصوب مینمایند  که در توجیه خدمات تور و... را برای قانونی شدن این امر به مسافر تحمیل خواهد نمود.( در برخی از موارد نیز بطور غیر قانونی اقدام به این امر می نمایند)
در چنین مواردی ما هیچگونه مسئولیتی نخواهیم داشت و کلیه مسئولیت ها متوجه چارتر کننده بوده و تامین کننده منصرف از نرخ بلیط تنها بابت تامین بلیط کارمزد متعارف خود را دریافت مینماید.

هر گونه خرید از این سایت به صورت آنلاین ، آفلاین ، تماس تلفنی و یا موبایلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به منزله تایید قوانین می باشد.

 

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

  • توجه : ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام ‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، دکتر تیکت مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز) تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز از سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر J C Y V Q M N L O K S I X 30٪ 30٪ 60٪ 60٪ 60٪
آسمان D I Z 30٪ 30٪ 50٪ 50٪ 50٪
N Y S U V M X R Q T 40٪ 40٪ 60٪ 60٪ 60٪
LHKB 50٪ 50٪ 70٪ 70٪ 70٪
E 100٪
ماهان S X T V Q P R Y B BH 10٪ 10٪ 30٪ 50٪ 50٪
L 15٪ 15٪ 40٪ 50٪ 50٪
N W WW WA WS WQ 20٪ 20٪ 50٪ 70٪ 70٪
I 20٪ 20٪ 40٪ 50٪ 50٪
C CC 30٪ 30٪ 40٪ 70٪ 70٪
تابان Y YD YF YK YN YP
T R V Z L M A I P F C K D N EE QQ B ZZ LL MM AA II PP FF KK DD NN
BB WW JJ SS OO QQ EE UU
20٪ 30٪ 40٪ 50٪ 50٪
B W J S O E U H X G 100٪
قشم ایر A R Y 30٪ 40٪ 60٪ 60٪ 70٪
V M Q K N S 40٪ 50٪ 60٪ 60٪ 70٪
L D U 100٪
کاسپین J JF JB JH JD
Z ZF ZB ZH ZD
Q QF QB QH QD
W WF WB
N NF NB NL
X
S SF SL
H HF
P PF PB PL
R RF RB RH RD RE RL
30٪ 30٪ 50٪ 50٪ 50٪
M 40٪ 40٪ 70٪ 70٪ 70٪
K KF
L LF LB LH LL KL
50٪ 50٪ 80٪ 80٪ 80٪
I IF IB IH IE
V A F U D
100٪
زاگرس Z ZD ZF ZI ZL
X XD XF XI XL XY XB
F FD FF FI FH FL FN FQ FS FU FW T TD TF
U UD UF
A AD AF
I ID IF
T TD TF
20٪ 30٪ 40٪ 50٪ 50٪
B BD BF BI
D DD
E ED EF
S
M MD
N ND
R RD RF
30٪ 40٪ 60٪ 80٪ 80٪
H HD
Q QD
L LD
P PD
V VD VF
Y YD
K KD
50٪ 70٪ 90٪ 90٪ 90٪
کارون U D R O M 30٪ 30٪ 50٪ 65٪
F E X Z H 50٪ 50٪ 50٪ 70٪
L LP P B S Y N 50٪ 50٪ 70٪
NQ Q K V I J 50٪ 50٪ 100٪
کیش ایر RX RQ R F S J C Y R D A H B P تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
X Q M N L O E K U V تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
خط هوایی شناسه نرخی کنسلی از زمان صدور تا 48 ساعت مانده به پرواز کنسلی از 48 ساعت تا 4 ساعت مانده به پرواز از دست دادن پرواز تا 4 ساعت مانده به پرواز
معراج U UB UD UE 50٪ 60٪ 70٪
X V Q N 40٪ 50٪ 60٪
M L K H 30٪ 40٪ 50٪
B Y S E 20٪ 30٪ 40٪
W O R A C D Z J I 10٪ 20٪ 30٪
خط هوایی نرخ بلیط تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایرتور
V M H Y
اکونومی
30٪ 40٪ 50٪ 60٪
C
بیزینس
20٪ 30٪ 40٪ 50٪
خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز از ۳ ساعت مانده به پرواز
آتا Y R O V B Q P N M L A K D W H F E J S I U 30٪ 50٪ 60٪
خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور تا ۷۲ ساعت به پرواز از ۷۲ ساعت تا ۴۸ ساعت به پرواز از ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت به پرواز از ۲۴ ساعت تا ۱۲ ساعت به پرواز از ۱۲ ساعت به پرواز تا یک سال پس از پرواز
سپهران GP NP XP G N X F U W
تاریخ اعتبار بلیط ۷ روز می‌باشد
95٪ 95٪ 95٪ 96٪ 96٪
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y
تاریخ اعتبار بلیط ۳۰ روز می‌باشد
30٪ 50٪ 70٪ 85٪
خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور تا 12 ظهر 3روز قبل از پرواز از 12 ظهر 3 روز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا بعد از پرواز
وارش LL LI LF LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LP LT LG LH LZ LO D WI 30٪ 50٪ 70٪ 90٪
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY 20٪ 40٪ 60٪ 80٪
HH HW HV HU
HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ
10٪ 30٪ 50٪ 70٪
خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز از ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز تا ۶ ساعت قبل از پرواز از ۶ ساعت قبل از پرواز به بعد
ساها Y YH YF YD YB W WH WF WD WB V VH VF VD VB
S SH SF SD SB Q QHQF QD QB
30٪ 30٪ 50٪ 70٪
N NH NF ND NB M MH MF MD MB 40٪ 40٪ 60٪ 80٪
L LH LF LD LB K KH KF KD KB 50٪ 50٪ 70٪ 80٪
H HH HF HD HB 50٪ 50٪ 80٪ 90٪
E EH EF ED EB ES EQ EK EL EM EN 100٪

قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

خط هوایی شناسه نرخی میزان بار بزرگسال و کودک میزان بار نوزاد
ایران ایر Y S V Q K M N X L O 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
C J I 30 کیلوگرم
آسمان U R X Q N M L K H B O E 20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
Y V S 25 کیلوگرم
D I Z 30 کیلوگرم
ماهان N T V L Q U W WW WA WS WQ X B BH S Y 20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
P C CC I R 25 کیلوگرم
آتا Y R O V B Q P N M L A D K W H F E S I 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
تابان Y YD YF YK YN YP
T R V Z L M A I P F C K D N
B W J S O Q E U H X G
20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
قشم ایر A Y V M K N Q R 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
کاسپین J JF JB JH JD
Z ZF ZB ZH ZD
Q QF QB QH QD
W WF WB
N NF NB
X
S SF
H HF
P PF PB
R RF RB RH RD RE
M
K KF
L LF LB LH
I IF IB IH IE
V A F U D
20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
کارون B S Y N Q K V X H L M R U D O E Z F P 20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
کیش ایر J C Y V R D A H B P Q M N L O E K U X S 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
زاگرس C J (CIP)
Z ZD ZF ZI ZL
F FD FF FI FL FN FQ FS FU FW
I ID IF
T TD TF
U UD UF
A AD AF
B BD BF BI D DD
S
M MD
N ND
R RD RF
H HD
Q QD
L LD
20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
P PD
V VD VF
Y YD K KD
W WD WF
15 کیلوگرم
معراج P P1 Y Y1 Y2 Y3 B B1 B2 B3
M M1 M2 M3
H H1 H2 H3 H4 H5 H6
20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
سپهران تمامی شناسه‌های نرخی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم
وارش M V U P S R
MI VI UI PI SI RI WI LI KI QI YI NI HI
W L K Q Y N H I J
MN VN PN RN LN KN QN YN HN IN
UU VV MM LL KK QQ WW PP SS RR
HH II NN
20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
ایران ایرتور 500,000 تومان و بالاتر 20 کیلوگرم 0 کیلوگرم
300,000 الی 499,000 تومان
155,000 الی 299,000 تومان
154,000 تومان و پایین تر

چنانچه دارای حساب کاربری روی وب سایت ما هستید، می توانید پس از ورود به پنل کاربری، با مراجعه به بخش استرداد ، پس از رویت جزئیات رزرو مورد نظرتان مسافرین دلخواه تان را انتخاب نموده و بلیط خود را بر اساس جریمه جدول فوق کنسل نمایید. همچنین توجه بفرمایید که جرایم فوق فقط برای پروازهای داخلی معتبر بوده و در مسیر های خارجی معتبر نمیباشدوتابع شرایط ایرلاین میباشد.

ما دکترای فروش تیکت به شما رو داریم :D